Zakład Aktywności Zawodowej

w Tucholi


slide1

Sala zabaw „Kolorowy zakątek”

budynek

Siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

hotel

Usługi Hotelowe Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

siłownia

Siłownia Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

O projekcie

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pt: "Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi".

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą!

Aktualności

Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Kontakt

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi.

ul. Świecka 89 a
89-500 Tuchola
tel. (052) 559-19-69
Godziny pracy ZAZ:
8.00 - 21.00

Zakład Aktywności Zawodowej

ZAZ w Tucholi

27 grudnia 2013 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi pracę rozpoczęło 35 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 15 pracowników obsługi. ZAZ daje osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu tucholskiego szansę na przygotowanie się do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – poprzez podjęcie pracy zawodowej.

Tucholski Zakład Aktywności Zawodowej to jedna z największych tego typu inwestycji w naszym województwie. Była ona możliwa dzięki prawie 3 mln zł dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskanej przez Powiat Tucholski. Placówka mieści się przy ul. Świeckiej 89 a w Tucholi, w budynkach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.

Decyzję o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi podjęto Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego nr XVIII/188/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.

Nowości i wydarzenia

Zakończenie projektu

Powiat Tucholski dnia 30 września 2014 roku zakończył realizację projektu konkursowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, pt. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi. Projekt zakładał doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej...

czytaj więcej

Wyjazd na basen- 17 wrzesień 2014 r.

W dniu 17.09.2014 r. miał miejsce wyjazd na basen do Chojnic dla Beneficjentów projektu. Beneficjenci, pod czujnym okiem opiekunów, spędzili w parku wodnym 2 godziny. Wyjazd, poza walorami rehabilitacyjnym, stanowił okazję do integracji oraz wytchnienia od codziennej pracy. Kolejne wyjazdu już wkrótce. Projektu pt. "Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII „Promocja...

czytaj więcej

Wyjazd na basen- 10 wrzesień 2014 r.

W dniu 10.09.2014 r. miał miejsce wyjazd na basen do Chojnic dla Beneficjentów projektu. Beneficjenci, pod czujnym okiem opiekunów, spędzili w parku wodnym 2 godziny. Wyjazd, poza walorami rehabilitacyjnym, stanowił okazję do integracji oraz wytchnienia od codziennej pracy. Kolejne wyjazdu już wkrótce. Projektu pt. "Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII „Promocja...

czytaj więcej

Galeria

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl