Zakład Aktywności Zawodowej

w TucholiAktualności

Archiwum

Aktualności

Zakończenie projektu

8 października 2014

Powiat Tucholski dnia 30 września 2014 roku zakończył realizację projektu konkursowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, pt. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi. Projekt zakładał doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi między innymi bazy noclegowej, gastronomicznej, stworzenie sali zabaw dla dzieci, zatrudnienie pielęgniarki i fizjoterapeuty oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Spośród...

czytaj więcej

Wyjazd na basen- 17 wrzesień 2014 r.

17 września 2014

W dniu 17.09.2014 r. miał miejsce wyjazd na basen do Chojnic dla Beneficjentów projektu. Beneficjenci, pod czujnym okiem opiekunów, spędzili w parku wodnym 2 godziny. Wyjazd, poza walorami rehabilitacyjnym, stanowił okazję do integracji oraz wytchnienia od codziennej pracy. Kolejne wyjazdu już wkrótce. Projektu pt. "Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie projektu 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych...

czytaj więcej

Wyjazd na basen- 10 wrzesień 2014 r.

10 września 2014

W dniu 10.09.2014 r. miał miejsce wyjazd na basen do Chojnic dla Beneficjentów projektu. Beneficjenci, pod czujnym okiem opiekunów, spędzili w parku wodnym 2 godziny. Wyjazd, poza walorami rehabilitacyjnym, stanowił okazję do integracji oraz wytchnienia od codziennej pracy. Kolejne wyjazdu już wkrótce. Projektu pt. "Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie projektu 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych...

czytaj więcej

Galeria

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl